Verdien Online Geld met uw Blog, Recensies van Gadgets, Nieuws Technologie

De software- en kennisindustrie creëert banen en verhoogt de omzet

Dankzij de aanhoudende groei in de afgelopen vijftien jaar zijn volgens Cessi in 2018 5.300 nieuwe banen gecreëerd.

De software-industrie en de zogenaamde kenniseconomie omschrijven zichzelf als belangrijke aanjagers van economische welvaart in een verklaring ter gelegenheid van Nationale Industriedag.

“Momenteel worden we geconfronteerd met een zeer competitieve en dynamische markt waarin intellectuele en technologische input zichzelf heeft gepositioneerd als een van de belangrijkste aanjagers van de economische en professionele welvaart van mensen, instellingen en overheden”, aldus de Kamer van Software- en Computerservicebedrijven (Cessi ).

Deze sector heeft geen banen verloren, maar heeft in ieder geval de afgelopen vijftien jaar een constant creatietempo gekend.

“De software-industrie is een motor geworden voor werkgelegenheid van hoge kwaliteit. Met een aanhoudende groei in de afgelopen 15 jaar zijn er in 2018 5.300 nieuwe banen gecreëerd”, aldus de entiteit.

Ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van de digitale economie, startups, fintech, bedrijfsinnovatie en blockchain. KLIK HIER