Verdien Online Geld met uw Blog, Recensies van Gadgets, Nieuws Technologie

ISP’s blokkeren BitTorrent-verkeer ondanks EU-netneutraliteitsregelgeving

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat enkele grote ISP’s in Europa actief BitTorrent-verkeer op mobiele netwerken blokkeren. Eén ISP zal het BitTorrent-verkeer zelfs volledig stopzetten. Volgens de onderzoekers zijn de gerichte praktijken in strijd met de EU-netneutraliteitsverordening die een paar jaar geleden is aangenomen.

Toen het Europees Parlement in 2015 de eerste netneutraliteitsregels van Europa goedkeurde, geloofden sommigen dat dit een einde zou maken aan de blokkering van BitTorrent

De regels in de verordening voor de interne telecommunicatiemarkt (TSM) verhinderen dat ISP’s volledig onderscheid maken tussen verschillende soorten verkeer.

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Uit een nieuw artikel gepubliceerd door Italiaanse onderzoekers blijkt echter dat verschillende ISP’s zich blijven bemoeien met BitTorrent-overdrachten.

Voor het onderzoek gebruikten Valerio Luconi en zijn collega’s een speciale tool genaamd NeutMon om de verkeersstroom op verschillende mobiele ISP-netwerken te meten. Concreet controleerden ze of BitTorrent-verkeer anders wordt behandeld dan verkeer dat er hetzelfde uitziet maar geen gebruik maakt van het BitTorrent-protocol.

Deze verkeersmetingen zijn gedurende de dag uitgevoerd en in een vervolgmeting ook vergeleken met het reguliere verkeer. De resultaten laten zien dat BitTorrent-throttling nog steeds aan de gang is, ondanks de EU-regels voor netneutraliteit.

Het onderzoek begon met een uitgebreide meting gericht op alle negen ISP’s die beschikbaar zijn via de NeutMon-tool, sommige in meerdere landen. Vervolgens maten ze de doorvoer van BitTorrent-verkeer ten opzichte van de controlegroep om te zien of er veranderingen waren.

Uit de resultaten blijkt dat drie van de negen ISP’s het BitTorrent-verkeer dat via de standaardpoort 6881 stroomt, hebben verstoord.

Dit was niet bij alle tests het geval, dus selecteerden de onderzoekers deze aanbieders voor een grondigere follow-up.

Bij deze “gerichte” test werd gekeken naar de gemiddelde downloadsnelheden voor de volgende verkeerstypen, die allemaal (met uitzondering van HTTP) vergelijkbaar waren wat betreft pakkettypen en -grootte.

BT: BitTorrent-verkeer op poort 6881 of een willekeurig hoog getal als dat mislukt–CT1: Controleverkeer op poort 6881–CT2: Beheer verkeer op een willekeurige poort hoger dan 50000–HT: HTTP-verzoek van een groot bestand

Na het testen van de drie potentieel niet-neutrale ISP’s ontdekten de onderzoekers dat de eerdere storing bij de Zweedse ISP Telenor niet kon worden gerepliceerd. Er was echter iets mis met Vodafone (Spanje/Italië) en Yoigo (Spanje), zoals ook onderstaande figuur laat zien.

ISP's blokkeren BitTorrent-verkeer ondanks EU-netneutraliteitsverordening 2

De onderzoekers ontdekten dat Vodafone altijd BitTorrent-verkeer op poort 6881 blokkeerde, behalve tussen 01.00 uur en 05.00 uur. BitTorrent-verkeer werd echter ook op hogere poorten geblokkeerd. Dit leidde tot het vermoeden dat het om een ​​deep packet inspection ging.

“We kunnen over het algemeen bevestigen dat de classificatie gebeurt via deep packet inspection, omdat zowel bij gebruik van poort 6881 als bij gebruik van een willekeurige hoge poort alleen BT ooit wordt gesmoord met een zeer lage doorvoer”, schrijven de onderzoekers.

Het controleverkeer is veel efficiënter, ook daar zijn er af en toe verstoringen. Volgens de onderzoekers zou dit kunnen komen doordat dit verkeer sporadisch ten onrechte wordt geïdentificeerd als BitTorrent-verkeer omdat het dezelfde kenmerken heeft. HTTP-verkeer kon, zoals verwacht, vrijelijk stromen.

Volgens de resultaten is er ook niet-neutrale activiteit op Yoigo. Interessant genoeg werd ook een groot deel van het controleverkeer gestremd. Volgens de onderzoekers zou dit te wijten kunnen zijn aan poortblokkering.

“Uit de verkregen resultaten kunnen we ook het niet-neutrale gedrag van Yoigo bevestigen, zij het met totaal verschillende modaliteiten”, schrijven ze.

“BT, CT1 en CT2 zijn beperkt tot een zeer lage doorvoer, terwijl HT goede prestaties levert. Deze resultaten lijken ook te bevestigen dat het verkeer per haven wordt ontworpen. “

BitTorrent werd echter zeker anders behandeld dan de twee controlevoorwaarden. De onderzoekers melden dat Yoigo het BitTorrent-verkeer altijd na korte tijd beëindigde, wat betekent dat geen van de tests werd voltooid. Dit suggereert dat de ISP meerdere blokkeringsmaatregelen gebruikt.

Het artikel concludeert dat, hoewel de meeste mobiele ISP’s niet blokkeren, sommige het verkeer op niet-neutrale manieren verstoren. Zij betogen dat het misschien tijd is om echte monitoringsystemen in te voeren om te controleren of ISP’s zich aan de regels houden of niet.

Dit brengt ons bij een ander onderwerp dat niet in het artikel wordt genoemd. Hoewel de EU regels voor netneutraliteit heeft ingevoerd, staat de vraag open of het blokkeren van BitTorrent daadwerkelijk verboden is.

ISP’s mogen nog steeds bepaalde categorieën beperken voor “redelijke” netwerkbeheerdoeleinden, zolang dit de algehele “transmissiekwaliteit” verbetert. Dit zou geen vergezocht argument zijn, aangezien torrent-verkeer op een netwerk behoorlijk vermoeiend kan zijn.

Het artikel getiteld “Netwerkneutraliteit in mobiel breedband: een Europese studie gebaseerd op een grootschalig testbed”Geaccepteerd voor publicatie in Internet Technology Letters.